جریان این مسابقه چیه؟
پنجاه نفر اول لیگ صبح ساعت 07:00تا 07:20
 • 2000 PINA
  1سامان سپهوند1528
 • 1960 PINA
  2بابک شریفی1339
 • 1920 PINA
  3امیرمهدی جلالی1031
 • 1880 PINA
  4سیدمهدی هاشمی1004
 • 1840 PINA
  5قاسم مرادی926
 • 1800 PINA
  6امیر طالبی915
 • 1760 PINA
  7ريپورتيان900
 • 1720 PINA
  8محمد نادب734
 • 1680 PINA
  90914****260713
 • 1640 PINA
  10مجتبی یارمحمدی701
 • 1600 PINA
  11سرورالسادات میرمحمدی700
 • 1560 PINA
  12!بروسلی650
 • 1520 PINA
  130901****865607
 • 1480 PINA
  14مرتضی گلستانی601
 • 1440 PINA
  15مجید بابایی515
 • 1400 PINA
  16معین گلستانی500
 • 1360 PINA
  17امیر بحیرایی491
 • 1320 PINA
  18زاگرس گوران480
 • 1280 PINA
  190916****762436
 • 1240 PINA
  20رسول امیربیگی420
 • 1200 PINA
  21عصمت کوندری411
 • 1160 PINA
  22امیر حسین موسوی355
 • 1120 PINA
  23سينا صالحي309
 • 1080 PINA
  24علیرضابابائی254
 • 1040 PINA
  25مهدی جوادنیا249
 • 1000 PINA
  26باکونیان215
 • 960 PINA
  270914****678181
 • 920 PINA
  280939****534149
 • 880 PINA
  29مائده قلیپور116
 • 840 PINA
  300914****206116
 • 800 PINA
  31ساناز طهمورثی116
 • 760 PINA
  320919****117100
 • 720 PINA
  33اسفندیار73
 • 680 PINA
  34محمد مسعود فريدوني49
 • 640 PINA
  35اس سیصد8
پنجاه نفر اول لیگ عصر ساعت 03:00تا 03:20
 • 2000 PINA
  1سامان سپهوند1940
 • 1960 PINA
  2سیدمهدی هاشمی1481
 • 1920 PINA
  3بابک شریفی1201
 • 1880 PINA
  40916****7621017
 • 1840 PINA
  5مهدی جوادنیا945
 • 1800 PINA
  60914****260700
 • 1760 PINA
  7سرورالسادات میرمحمدی600
 • 1720 PINA
  8امیر حسین موسوی596
 • 1680 PINA
  9معین گلستانی595
 • 1640 PINA
  10سهیلا شریفی561
 • 1600 PINA
  11مرتضی گلستانی445
 • 1560 PINA
  12امیر بحیرایی436
 • 1520 PINA
  13محمد400
 • 1480 PINA
  140939****534365
 • 1440 PINA
  15امیرمهدی جلالی179
 • 1400 PINA
  16مائده قلیپور145
 • 1360 PINA
  170914****206101
 • 1320 PINA
  18اسفندیار100
 • 1280 PINA
  19كيوان شفيعي64
 • 1240 PINA
  20?????49
 • 1200 PINA
  21محمدعلی رمضانی45
 • 1160 PINA
  22زاگرس گوران44
پنجاه نفر اول لیگ شب ساعت 10:00تا 10:20
 • 2000 PINA
  1امیر طالبی1500
 • 1960 PINA
  2مرتضی گلستانی1190
 • 1920 PINA
  3مجتبی یارمحمدی1104
 • 1880 PINA
  40901****8651100
 • 1840 PINA
  50921****4071044
 • 1800 PINA
  60914****2061016
 • 1760 PINA
  70916****7621016
 • 1720 PINA
  8اس سیصد1000
 • 1680 PINA
  9سرورالسادات میرمحمدی900
 • 1640 PINA
  10امیر بحیرایی753
 • 1600 PINA
  11زاگرس گوران682
 • 1560 PINA
  12سهیلا شریفی549
 • 1520 PINA
  13مهدی جوادنیا536
 • 1480 PINA
  14بابک شریفی441
 • 1440 PINA
  15باکونیان381
 • 1400 PINA
  16امیر حسین موسوی379
 • 1360 PINA
  17عصمت کوندری316
 • 1320 PINA
  18محمد253
 • 1280 PINA
  19ساناز طهمورثی151
 • 1240 PINA
  20امیرمهدی جلالی131
 • 1200 PINA
  21پت و مت101
 • 1160 PINA
  220933****954100
 • 1120 PINA
  23زاگرس گوران100
 • 1080 PINA
  240939****53455
 • 1040 PINA
  25محمد مسعود فريدوني45