جریان این مسابقه چیه؟
لیگ قهرمانان
 • 5000 PINA
  1سامان سپهوند100
 • 4500 PINA
  2ساناز طهمورثی100
 • 4000 PINA
  3امیر طالبی100
 • 3500 PINA
  4بابک شریفی100
 • 3000 PINA
  5مرتضی گلستانی100
 • 2500 PINA
  6ساناز طهمورثی100
 • 2000 PINA
  7امیر بحیرایی100
 • 1500 PINA
  8زاگرس گوران100
 • 1000 PINA
  9ريپورتيان100
 • 500 PINA
  10هدیه زینلی100
 • 0 PINA
  11امیر بحیرایی100
 • -500 PINA
  120916****762100
 • -1000 PINA
  13امیر حسین موسوی100
 • -1500 PINA
  14مجید بابایی100
 • -2000 PINA
  15سهیلا شریفی100